Poniedziałek
24 lutego AD 2020


Imieniny:
Macieja, Bogusza, Jaśminy, Modesta


Jak praca dla chleba, tak modlitwa dla nieba.

Przysłowie polskie


Kapliczka przy ul. Wrony w Krakowie-Sidzinie.

[Autor: JK]

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto więc, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

[Tłumaczenie tekstu łacińskiego]