Środa
12 sierpnia AD 2020


Imieniny:
Klary, Lecha, Hilarii, Euzebii


Idea polityczna, która nie prowadzi do katastrofy, nigdy nie jest popularna.

Nicolás Gómez Dávila


Kapliczka przy ul. Malborskiej w Krakowie.

[Autor: JK]

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto więc, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

[Tłumaczenie tekstu łacińskiego]