Niedziela
17 stycznia AD 2021

@

Imieniny:
św. Antoniego Opata, Rościsława, bł. Rozeliny, Juliana, Jana, Mariana


Jak praca dla chleba, tak modlitwa dla nieba.

Przysłowie polskie


Kapliczka we wsi Tabaszowa, gmina Łososina Dolna, powiat nowosądecki.

[Autor: KB]

Bóg pasterzem i gospodarzem

Pan jest moim pasterzem,
nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie
po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska
pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

[Psalm 23, według Biblii Tysiąclecia]