Czwartek
9 lipca AD 2020


Imieniny:
Lukrecji, Weronki, Patrycjusza, Lukrecjusza, Weroniki, Zenona


Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

Karol Baliński


Kapliczka we wsi Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski

[Autor: JK]

Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie…

Człowiek cywilizowany nie postępuje nikczemnie dlatego przede wszystkim, że zanadto siebie samego szanuje. To poszanowanie samego siebie wytwarza też odpowiedni stosunek do własnego narodu. Poczucie swej godności, które zabrania człowiekowi kraść lub żebrać, nie pozwala mu również korzystać z dóbr narodowych, nie dokładając nic do nich od siebie, nie pracując nad ich pomnożeniem i nie biorąc udziału w ich obronie. Pewien stopień inteligencji pozwala człowiekowi zrozumieć, w jakiej mierze duchowe bogactwo narodu jest podstawą rozwoju jednostki, jak wiele zatem każdy korzysta z narodowego dobra, odpowiednia zaś dojrzałość moralna zmusza go do uznania faktu, że korzystając z tych dóbr, a nie dając nic w zamian lub dając za mało, jest na łasce swego społeczeństwa, jak żebrak w dobroczynnym przytułku.

[Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka]